Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 25. COGOVERNANÇA EN JUSTÍCIA

25. COGOVERNANÇA EN JUSTÍCIA

El sistema de governança de l'Administració de Justícia sorgit de la Constitució és ampli. D'una banda, estan les competències en Justícia que tenen les Comunitats Autònomes d'Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Catalunya, Cantàbria, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Galícia, Euskadi, La Rioja i Navarra. Queden altres amb gestió del Ministeri de Justícia: Balears, Castella la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Múrcia, Ceuta i Melilla. Junt amb elles intervenen les competències d'altres àmbits com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i la Fiscalia General de l'Estat (FGE). El sistema de governança ha desenvolupat alguns instruments, com la Conferència Sectorial, la Comissió Nacional d'Estadística Judicial o el Comitè Tècnic Estatal d'Administració Judicial Electrònica (CTEAJE).

La gestió de la crisi durant la pandèmia ha necessitat un desenvolupament de l'arquitectura de cogovernança autonòmica que s'ha traduït en un nou reglament de la Conferència Sectorial, un protocol de Coordinació Reforçada de l'Administració de Justícia i un protocol de col·laboració per a una justícia basada en dades. S'hi han assentat les bases per a una cogovernança amb noves estructures. La transformació digital, que per ser eficient requereix un sistema integrat que n'asseguri la interoperabilitat, necessita una forta cogovernança.

El projecte dissenyarà l'arquitectura de la cogovernança en relació amb els punts que les CCAA i el Ministeri de Justícia estan desenvolupant conjuntament: sistema de gestió processal, MASC, eficiència organitzativa, recursos personals i humans.

Tornar a la llista