Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 2. LLENGUATGE ACCESSIBLE

2. LLENGUATGE ACCESSIBLE

El llenguatge jurídic té un marc propi generat amb el temps. Sense renunciar al rigor tècnic, és necessari assegurar més accessibilitat a la seva comprensió per part de la ciutadania. El llenguatge és una font de cohesió i pluralitat, no pot contribuir a l'exclusió i a la consolidació de les desigualtats socials i territorials.
Aprofitant el desenvolupament digital dels sistemes de gestió processal i l'aplicació de la intel·ligència artificial s'incorporaran millores que asseguraran un llenguatge accessible.

Claredat del llenguatge jurídic. 

L'objectiu és aproximar-lo al llenguatge habitual i que la claredat faciliti l'economia de les paraules. Texts més clars i comprensibles.
Llenguatge clar en documents, comunicacions i formularis que l'Administració de Justícia remet als ciutadans. Gran part d'aquests documents són models incorporats a l'expedient judicial que es generen per defecte.
Adaptar els termes legals als usos actuals del llenguatge revisant els arcaismes.
Ús d'un llenguatge respectuós amb la ciutadania, els professionals i altres actors que intervenen en un procés judicial.Aquest impuls es farà mitjançant la Comissió de Modernització del Llenguatge Jurídic en col·laboració amb institucions com la Real Acadèmia Espanyola (RAE).

Normalització lingüística a l'Administració de Justícia. 

Les llengües cooficials han d'estar presents en tots els àmbits de l'administració per facilitar-ne l'accés a la ciutadania en l'idioma que decideixi en el marc de la Constitució. Les recomanacions del Consell d'Europa per al desenvolupament de les llengües cooficials en Espanya van en la mateixa direcció.L'objectiu és facilitar als operadors jurídics i als usuaris que qualsevol de les llengües oficials pugui utilitzar-se com a vehicle en l'Administració de Justícia.
La manera de materialitzar-ho és incorporant-ho als models dels sistemes de gestió processal i les eines d'intel·ligència artificial; és a dir, que puguin ser llengües d'ús habitual per a la ciutadania que vulgui exercir el seu dret d'accés a la Justícia en qualsevol de les llengües de l'Estat.
Finalment, es tractaran els problemes d'accés al llenguatge de les persones amb discapacitat psíquica, física o sensorial, fomentant el llenguatge fàcil i el braille. Es desenvolupa al projecte 7. Accessibilitat dels grups vulnerables.
 

Tornar a la llista