Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 12. OFICINES DE JUSTÍCIA ALS MUNICIPIS

12. OFICINES DE JUSTÍCIA ALS MUNICIPIS

Els Jutjats de Pau, segons l'article 99 de la LOPJ, es troben en tots els municipis on no existeix Jutjat de Primera Instància i Instrucció, la qual cosa suposa que actualment existeixen en Espanya uns 7.600. D'aquests, 1.109 disposen d'instal·lacions pròpies i funcionaris de l'Administració de Justícia prestant servei en ells (actualment 2.700, més els respectius jutges de pau que no són professionals). La població que resideix en aquests municipis és de més de 14 milions d'habitants.

Després de gairebé dos segles d'existència dels Jutjats de Pau, les competències que històricament se'ls havien atribuït han quedat reduïdes a les auxiliars de Registre Civil i la pràctica de determinats actes de comunicació sol·licitats per via d'auxili judicial. Les primeres desapareixeran a curt termini amb l'entrada en vigor de la nova llei de Registre Civil i la seva desjudicialització, i les segones amb la plena introducció de les comunicacions electròniques.

Aquesta situació suposa que s'estan dedicant molts recursos econòmics per donar suport a una estructura administrativa que no presta serveis suficients a la ciutadania, a la vegada que un important nombre de ciutadans (el 30,45 % de la població espanyola) s'ha de desplaçar al municipi cap del partit judicial del que depèn, o fins i tot a la capital de la seva província, per dur a terme actuacions judicials o, simplement, tenir accés o sol·licitar documentació dels procediments dels quals són part.

Amb el projecte d'Oficines de Justícia es pretén donar resposta a ambdós problemes, oferint als ciutadans alguns serveis sense haver de desplaçar-se com fins ara, mentre s'aprofiten els mitjans dels quals es disposa actualment en aquests municipis. D'aquesta manera es reforça l'accessibilitat als serveis en tot el territori, en especial en les àrees en risc de despoblament, i es genera una intermediació per a les persones que tenen dificultats per aproximar-se a la digitalització, especialment les persones majors.

Es pretén que en aquestes Oficines es presti servei als ciutadans, no només en matèria de procediments judicials dels quals són part, sinó també altres relacionats amb diferents àrees de l'Administració Pública. Una primera aproximació als serveis que es prestaran seria la següent:

  • Informació general de l'estat de tramitació de processos judicials.
  • Possibilitat de realització de qualsevol gestió de caràcter processal amb qualsevol òrgan judicial.
  • Possibilitat d'oferir en les seves instal·lacions punts d'accés a personal judicial que presti serveis en qualsevol òrgan judicial del territori espanyol.
  • Practicar actes de comunicació processal amb ciutadans residents al municipi. Facilitar l'accés dels ciutadans al Registre Civil.
  • Prestació dels serveis de MASC.

El personal que presta serveis als actuals Jutjats de Pau està destinat a tenir una missió destacada en aquest projecte.

Aquest projecte es coordinarà amb altres institucions (Ministeris, Comunitats Autònomes i la FEMP) i contempla la possibilitat d'ampliar progressivament serveis com l'accés a certificats, estat de tramitacions d'altres Administracions o la possibilitat d'utilitzar l'Oficina com a "coworking" per personal de qualsevol Administració aprofitant les infraestructures posades en marxa per al Servei Públic de Justícia. És una eina de cohesió territorial i social i d'eficiència interadministrativa.

Tornar a la llista