Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 10. LLEI D'EFICIÈNCIA ORGANITZATIVA DEL SERVEI PÚBLIC DE JUSTÍCIA

10. LLEI D'EFICIÈNCIA ORGANITZATIVA DEL SERVEI PÚBLIC DE JUSTÍCIA

35 anys després de la publicació de la Llei Orgànica del Poder Judicial, és imprescindible emprendre un canvi profund al model organitzatiu de la primera instància del sistema judicial espanyol. Les dades que es posen de manifest en les estadístiques judicial cada any ho aconsellen, ja que, malgrat l'increment constant dels recursos dedicats a l'Administració de Justícia, els resultats són cada vegada més escassos.


Per aconseguir augmentar significativament l'eficiència dels mitjans disponibles en l'Administració de Justícia és necessari abordar reformes que precisen una modificació legislativa prèvia, tant de la mateixa Llei Orgànica del Poder Judicial com de la Llei Demarcació i Planta Judicial. Així mateix, i compassant-les amb aquestes reformes estructurals, caldrà dur a terme modificacions puntuals a les lleis processals i a la Llei de la Jurisdicció Voluntària.


Totes aquestes reformes legals es duran a terme amb la màxima participació de ciutadans, professionals i institucions, establint-se les pautes necessàries perquè sigui com més àmplies millor.
La norma tractarà la implantació dels Tribunals d'Instància i l'Oficina Judicial, fent-ne un ús intensiu de la tecnologia per prestar un servei públic eficient i de qualitat. Els Tribunals d'Instància suposaran:

  •  
  • Establir criteris comuns entre els membres del Tribunal perquè la seva resposta sigui uniforme i, per tant, predictible (col·legiació de criteris).
  • Donar més flexibilitat a la Planta Judicial, permetent adaptar-la a les necessitats. Crear un primer nivell d'especialització per a la distribució d'assumptes.
  • Reduir la durada dels pleits, en dotar el sistema d'una capacitat d'adaptació immediata a les diverses conjuntures, sense dependre de manera estructural de la creació de nous jutjats o la transformació dels existents.

A més, tractarà l'evolució dels actuals Jutjats de Pau i la creació de les Oficines de Justícia als municipis.

Tornar a la llista