• Orientat a assegurar que la transformació digital es concreta en una millora organitzativa i de processos. L'eficiència resultant ha de poder mesurar-se en reducció de temps i satisfacció de la ciutadania, però també en una eficient assignació de recursos invertits, impacte ambiental i capacitat de gestió de dades. És l'objectiu orientat a la millora interna del Servei.

Programas

Eficiència Organitzativa

El nucli del programa és una transformació organitzativa a través dels Tribunals d'Instància i de l'Oficina Judicial que els doni suport.

Entrada

Eficiència Processal

El nucli del programa és l'adaptació processal als canvis i la incorporació de Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC) a l'Administració de Justícia.

Entrada

Eficiència Digital

El nucli del programa és la generació d'un marc normatiu per a la digitalització al Servei Públic de Justícia. La digitalització és un dels pilars del procés de transformació i subjau a gran part de les accions que s'emprendran

Entrada