Ruta de navegació

Eficiència Digital

El nucli del programa consisteix a generar un marc normatiu per a la digitalització en el Servei Públic de Justícia. La digitalització és un dels pilars del procés de transformació i subjau en gran part de les accions que cal emprendre. Molts projectes es poden desenvolupar perquè prèviament s'ha fet un impuls digital. Per aquesta raó és essencial un marc normatiu nou que establisca les bases legals de la transformació digital de l'Administració de Justícia i que substituïsca la regulació actual vigent des de 2011 per a dotar-la d'una nova arquitectura d'informació basada en dades que garantisca així mateix la seguretat jurídica digital en la tramitació dels procediments. Per a això, la norma establirà un nou marc legal per a la tramitació electrònica de procediments judicials, amb el qual s'aborden aspectes bàsics com la signatura digital, els judicis telemàtics, l'expedient judicial electrònic o l'intercanvi de dades en l'Administració de Justícia. Així mateix, es garantirà la seguretat jurídica digital amb una nova regulació dels drets i les obligacions dels ciutadans i d'aquells col·lectius obligats a relacionar-se digitalment amb l'Administració de Justícia, incloent-hi un nou règim de protecció de dades adaptat al sector. L'objectiu és promoure l'estat de dret en el nou entorn digital.

En el nou marc es desenvoluparan noves ferramentes que contribuiran a millorar la gestió del servei públic com ara la intel·ligència artificial o la fe pública digital.