Breadcrumb

Noves Realitats Socials

El nucli del programa consisteix a facilitar als grups més vulnerables les condicions d'accés a la Justícia i garantir l'adaptació permanent del Servei Públic de Justícia a la realitat social. La digitalització millora l'accessibilitat per a la majoria, però la redueix per a la minoria més vulnerable i la societat "analògica", en concret, per a les persones majors. És necessari reforçar l'atenció presencial a les seus físiques per a aquests col·lectius. Altres col·lectius, com ara les persones amb discapacitat física o intel·lectual, també necessiten accions específiques en l'accés, el llenguatge o les mesures de suport en els processos.

L'altre aspecte del programa és l'ús de les dades per a fer prospectiva sobre els conflictes, compassar la legislació, posar en marxa unitats judicials i poder proveir altres administracions de diagnòstics fiables que els permeten definir polítiques preventives.