Camiño de navegación

Coordinación e Cohesión Institucional

O núcleo do programa é o desenvolvemento da cogobernanza e a súa aplicación na xustiza baseada en datos, que é la base do ecosistema novo. A xustiza orientada aos datos implica unha evolución dos sistemas de xestión procesual existentes. Esta transformación permite unha análise compartida entre o Ministerio de Xustiza e as comunidades autónomas con competencias transferidas a fin de mellorar a eficacia na xestión procesual.

Desenvolverase un sistema que permita a integración electrónica dos expedientes xudiciais de forma sostible e totalmente orientada aos datos. Para iso, avaliarase a situación e avanzarase en colaboración coas administracións públicas que contan con competencias en materia de xustiza ata adecuar a previsión dos recursos ás necesidades pertinentes de forma que se garanta unha xustiza dixital tecnolóxica, áxil, interconectada e sostible.

Un sistema complexo e plural no que se poden desenvolver especificidades distintas precisa un sistema de cogobernanza. O obxectivo deste programa é definir unha arquitectura de cogobernaza eficiente.