Camiño de navegación

Servizos á Cidadanía

O programa oriéntase a conectar o acceso individual ao Servizo Público de Xustiza co acceso doutras administracións. Ademais, garanten a calidade. A dixitalización facilita a xeración dun ecosistema administrativo de datos a nivel municipal, autonómico e estatal. O obxectivo é que sexa interoperable e eficiente Non se pretenden desenvolver sistemas novos, senón adaptar os que xa funcionan para utilizalos.

A transformación do Servizo Público de Xustiza precisa un marco de calidade que a oriente e que incorpore, ademais dos indicadores de calidade habituais, outros relacionados con necesidades novas, como a redución do uso de recursos (enerxía, papel), a mobilidade, a satisfacción dos usuarios e a accesibilidade. En definitiva, ten que satisfacer demandas asociadas á transición ecolóxica que derivan dos nosos obxectivos de país e do marco europeo.