Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 19. NOU MODEL DE REGISTRE CIVIL

19. NOU MODEL DE REGISTRE CIVIL

La Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil implica la implantació d'un nou model de Registre Civil únic per a tota Espanya, informatitzat, accessible electrònicament, que correspondrà dur a funcionaris públics diferents dels que integren el poder judicial de l'Estat i amb una estructura organitzativa formada per una Oficina Central, Oficines Generals i Oficines Consulars, que comporta la reestructuració de l'organització actual del Registre Civil en tot el territori nacional.

El nou Registre Civil conforma un nou model basat en el registre de persones, mitjançant una base de dades personals, amb un codi d'identificació que permetrà als ciutadans accedir-hi en qualsevol moment i lloc al seu "historial civil". El nou Registre Civil funcionarà com una organització administrativa, les resolucions finals de la qual es sotmetran a control judicial.

El règim de publicitat del Registre Civil s'articula a partir de dos instruments: la certificació electrònica i l'accés a la informació registral. Amb això es pretén suprimir càrregues a ciutadans, ja que no serà necessari sol·licitar certificacions per aportar-les a tràmits administratius de cap mena.

Després de diverses pròrrogues de l'entrada en vigor prevista inicialment, ha arribat el moment de la seva implantació, encara que donat el temps que ha transcorregut des de la seva promulgació es tramitarà una modificació legal per millorar tècnicament determinades prescripcions contingudes en la Llei 20/2011. La implantació d'aquesta nova Llei del Registre Civil implica l'execució coordinada de nombroses actuacions als àmbits normatiu, organitzatiu i tecnològic, així com la col·laboració amb múltiples organismes i administracions autonòmiques.

Tornar a la llista