• És l'objectiu orientat a millorar l'accés de la ciutadania al Servei Públic de Justícia. Poder exercir els drets requereix procediments senzills, clars, comprensibles i accessibles. Que donin resposta a les necessitats de tots els grups socials i territoris, amb especial cura en els més vulnerables, contribuint a aconseguir els objectius de l'Estratègia Nacional davant el Repte Demogràfic.

Programas

ACCESSIBILITAT A LA JUSTÍCIA

El nucli del programa és generar condicions estructurals d'accés al Servei Públic de Justícia que arribin a tota la ciutadania...

Entrada

PROFESSIONALS DE LA JUSTÍCIA

El nucli del programa és donar seguretat als operadors jurídics en el procés de transformació per disminuir l'incertesa...

Entrada

Noves Realitats Socials

El nucli del programa és facilitar als grups més vulnerables les condicions d'accés a la Justícia i assegurar-ne la permanent adaptació del Servei Públic de Justícia a la realitat social.

Entrada