• El Servei Públic de Justícia ha de contribuir a la construcció europea, al projecte de país, a la recuperació econòmica, a la justícia mediambiental, a la transició ecològica i a l'aprofundiment de l'Estat de Dret. És l'objectiu orientat a connectar la Justícia amb la transformació del país.

Programas

Serveis a la Ciutadania

El programa s'orienta a connectar l'accés individual al Servei Públic de Justícia amb el d'altres Administracions i assegurar la qualitat

Entrada

Societats Sostenibles

Transición ecológica

El programa assegurarà l'aportació global del Servei Públic de Justícia a l'aprofundiment de l'Estat de Dret a la UE, al projecte de país i a la justícia mediambiental.

Entrada

Coordinació i Cohesió Institucional

El nucli del programa és el desenvolupament de la cogovernança i la seva aplicació a la justícia basada en dades que és la base del nou ecosistema.

Entrada