Breadcrumb

img

Eficiència Organitzativa

El nucli del programa consisteix en una transformació organitzativa a través dels tribunals d'instància i de l'Oficina Judicial, que els donarà suport. El model actual d'organització judicial està basat en el jutjat unipersonal tradicional, present ja en el segle XIX, i respon a les necessitats d'una societat essencialment agrària, dispersa, poc comunicada i amb grans limitacions de mobilitat que no té res a veure amb la societat espanyola de hui. El model de jutjat unipersonal no respon als desafiaments actuals i complexos de l'Administració de Justícia.

Espanya té 3.627 jutjats, cadascun amb un jutge o magistrat, un lletrat de l'Administració de Justícia i un nombre variable de persones (al voltant de huit) al servei de l'Administració de Justícia. La transformació organitzativa va encaminada a tindre 431 tribunals d'instància (un per partit judicial) en els quals s'agrupen els jutges, LAJ i la resta dels cossos al servei de l'Administració de Justícia, de manera que es produïsca una assignació dinàmica i permanent de càrregues i una distribució equilibrada d'assumptes i suports. És un esquema organitzatiu paregut al de la resta de països de la UE.

Aquesta transformació es pot impulsar amb la introducció de noves ferramentes de gestió processal orientades a la dada que permeten als equips de les oficines judicials la connexió digital, sense haver d'estar físicament a la mateixa seu, així com l'agregació de dades que aporten valor afegit a la gestió judicial i a la presa de decisions.

La transformació permet ampliar l'Oficina Judicial amb una nova terminal, l'Oficina de Justícia als municipis. Noves finestretes d'entrada al servei públic des de les quals realitzar activitats processals o declarar en judicis telemàtics. Una manera de portar la justícia al món rural. Sobre aquesta nova infraestructura és possible donar nous serveis com ara espais de coworking o facilitar gestions i informacions d'altres administracions.