Breadcrumb

Societats Sostenibles

El programa garantirà l'aportació global del Servei Públic de Justícia a l'aprofundiment de l'estat de dret a la UE, al projecte de país i a la justícia mediambiental. En l'àmbit internacional, serà necessari connectar-lo amb la construcció europea en una via que pot tindre efectes positius a altres països europeus.

Cal connectar amb la UE i el Consell d'Europa per a incorporar criteris sobre drets humans i estat de dret, i en altre sentit aportar polítiques públiques innovadores que puguen contribuir a la construcció europea. En l'àmbit estatal cal connectar les polítiques públiques amb la transició ecològica i la justícia mediambiental orientant el Servei Públic de Justícia i els seus actius cap a la transformació i recuperació econòmica.