Camiño de navegación

Eficiencia Procesual

O núcleo do programa é a adaptación procesual aos cambios e á incorporación dos Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) á Administración de Xustiza. A necesidade da mellora procesual ocorre por dúas causas distintas que coinciden no mesmo punto de chegada. Por un lado, a dixitalización, que forza a adaptación do procedemento ás ferramentas novas e, por outro, a evolución da sociedade, que demanda a adaptación de normas e procesos que quedaron obsoletos desde o punto de vista xurídico e que non van en consonancia co marco europeo. Nalgúns casos, as normas datan de hai máis dun século e están moi afastadas da sociedade española actual.

Coa introdución destes mecanismos, que xa están consolidados no dereito comparado, aumenta o protagonismo das profesións xurídicas, especialmente polo papel negociador dos avogados, que sempre se garante, pero tamén polo dos procuradores dos tribunais, dos mediadores, dos graduados sociais, dos notarios e dos rexistradores da propiedade, entre outros.

Un medio adecuado de solución de controversias é calquera actividade de negociación á que acoden as partes dun conflito de boa fe, co obxectivo de atopar unha solución extraxudicial, xa sexa pola súa contra ou coa intervención dun terceiro neutral.