Ruta de navegació

Coordinació i Cohesió Institucional

El nucli del programa és el desenvolupament de la cogovernança i la seva aplicació a la justícia basada en dades que és la base del nou ecosistema. La Justícia orientada a les dades implica una evolució dels sistemes de gestió processal existents. Aquesta transformació permet una anàlisi compartida entre el Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes amb competències transferides, que permeti obtenir més eficiència a la gestió processal.

Es desenvoluparà un sistema que permeti la completa tramitació electrònica dels expedients judicials d'una manera sostenible i totalment orientada a les dades. Per fer-ho, s'avaluarà la situació i, juntament amb les administracions públiques amb competències en Justícia, s'avançarà fins a aconseguir adequar la previsió dels recursos a les necessitats pertinents, garantint una justícia digital tecnològica, àgil, interconnectada i sostenible.

Un sistema complex, plural i en el qual es poden desenvolupar les diferents especificitats requereix un sistema de cogovernança. Aquest programa té l'objectiu de definir una arquitectura de cogovernança eficient.