Ruta de navegació

PROFESSIONALS DE LA JUSTÍCIA

El nucli del programa és donar seguretat als operadors jurídics en el procés de transformació per disminuir l'incertesa.

La transformació no suposa, en cap cas, la reducció del nombre de persones que formen part de l'Administració de Justícia, però si un canvi en l'exercici professional. La digitalització de les eines i processos porta amb ella una reorientació del desenvolupament de les competències professionals que evolucionaran per fer-se càrrec d'activitats diferents. El redisseny del marc professional es fa necessari, no només pel pas a eines digitals, el teletreball i els judicis telemàtics, que requereixen noves competències, sinó també pels nous reptes que se'ns presenten.

La seguretat dels operadors passa per la formació dels operadors actuals i també dels futurs, que han d'accedir amb una capacitació prèvia adequada a la transformació. La rapidesa del procés obliga a desenvolupar al màxim la formació en línia.

Finalment, el nou marc de treball a distància i treball deslocalitzat genera noves condicions que permeten accions decidides entorn de la igualtat i la conciliació.