Ruta de navegació

Serveis a la Ciutadania

El programa s'orienta a connectar l'accés individual al Servei Públic de Justícia amb el d'altres Administracions i assegurar la qualitat. La digitalització facilita la generació d'un ecosistema administratiu de dades municipal, autonòmic i estatal. L'objectiu és que sigui interoperable i eficient. No es pretén desenvolupar nous sistemes, sinó utilitzar els que ja funcionen adaptant-los si fos necessari.

La transformació del Servei Públic de Justícia requereix un marc de qualitat que l'orienti i incorpori, a més dels indicadors de qualitat habituals, altres que es relacionin amb noves necessitats com la reducció de l'ús de recursos (energia, paper, mobilitat) i la satisfacció dels usuaris, l'accessibilitat de la ciutadania. Demandes associades a la transició ecològica que deriven dels nostres objectius de país i del marc europeu.