Breadcrumb

Accessibilitat a la Justícia

El nucli del programa consisteix a generar condicions estructurals d'accés al Servei Públic de Justícia que arriben a tota la ciutadania. Això es farà en dues direccions: aprofundint el dret a l'accés i garantint que cap persona quede exclosa per qüestions econòmiques, d'edat, de gènere, etc. i apropant el servei socioculturalment mitjançant el llenguatge i la formació transversal en les etapes d'educació obligatòria.

La transformació digital facilita l'accés individual al servei. Des d'un dispositiu digital es poden fer tràmits, gestions, declarar o obtindre certificats. Moltes vegades es reduirà la intermediació dels operadors jurídics, que, encara que continuaran fent la seua tasca, disminuiran l'atenció presencial. Perquè aquest procés siga efectiu es necessita un llenguatge clar que afavorisca la comprensió i l'autonomia dels usuaris.