Camiño de navegación

img

Eficiencia Organizativa

O núcleo do programa é unha transformación organizativa nos tribunais de instancia, co apoio da oficina xudicial. O modelo actual de organización xudicial baséase no tradicional xulgado unipersoal, presente xa no século XIX. Este responde ás necesidades dunha sociedade esencialmente agraria, dispersa, pouco comunicada e con grandes limitacións de mobilidade que nada ten que ver coa sociedade española actual. O modelo de xulgado unipersoal non responde aos desafíos actuais e complexos da Administración de Xustiza.

España conta con 3627 xulgados con cadanseu xuíz ou maxistrado, Letrado da Administración de Xustiza e unha cifra variable de persoal (en torno a oito) ao servizo da Administración de Xustiza. A transformación organizativa encamíñase a contar con 431 tribunais de instancia, un por partido xudicial, nos que se recollan os xuíces, os LAX e os demais corpos ao servizo da Administración de Xustiza. Así, as cargas asignaranse de maneira permanente e dinámica e a distribución dos asuntos e dos apoios será equilibrada.  Este esquema organizativo é similar ao dos demais países da UE.

A transformación pode impulsarse grazas á introdución de ferramentas novas de xestión procesual orientadas aos datos. Estas permiten que os equipos das oficinas xudiciais se conecten de maneira dixital, sen estar fisicamente na sede. Ademais, posibilitan a adición de datos que achegan valor engadido á xestión xudicial e á toma de decisións.

A transformación permite ampliar a oficina xudicial cunha terminal nova: a oficina de xustiza dos concellos. Abriranse ventás novas de entrada ao servizo público desde as que será posible realizar actividades procesuais ou declarar en xuízos telemáticos. Isto permite levar a xustiza ao mundo rural. Esta infraestrutura permite a prestación de servizos novos, como a instalación de espazos coworking ou a simplificación de xestións e informacións doutras administracións.