Camiño de navegación

Sociedades Sostibles

O programa vai garantir que o Servizo Público de Xustiza contribúa de maneira xeral ao arraigamento do Estado de dereito na UE, ao proxecto de país e á xustiza ambiental. No plano internacional, convén ligar o dito Servizo á construción europea nunha senda que poida repercutir noutros países europeos de maneira positiva.

Hai que establecer unha conexión coa UE e o Consello de Europa para integrar criterios en materia de dereitos humanos e do Estado de dereito. Por outro lado, é preciso formular políticas públicas innovadoras que contribúan á construción europea. No ámbito estatal, hai que ligar as políticas públicas coa transición ecolóxica e a xustiza ambiental. Isto farase orientando o Servizo Público de Xustiza e os seus activos á transformación e á recuperación económica.