Ruta de navegació

Eficiència Digital

El nucli del programa és la generació d'un marc normatiu per a la digitalització al Servei Públic de Justícia. La digitalització és un dels pilars del procés de transformació i subjau a gran part de les accions que s'emprendran. Molts projectes es poden desenvolupar perquè prèviament s'ha fet un impuls digital. Per aquest motiu, és clau que hi hagi un marc normatiu nou que estableixi les bases legals de la transformació digital de l'Administració de Justícia, substituint la regulació actual, vigent des de 2011, per dotar-la d'una nova arquitectura d'informació basada en dades, que garanteixi també la seguretat jurídica digital en la tramitació dels procediments. Per fer-ho, la norma establirà un nou marc legal per a la tramitació electrònica de procediments judicials, abordant aspectes bàsics com la signatura digital, els juís telemàtics, l'expedient judicial electrònic o l'intercanvi de dades a l'Administració de Justícia. Així mateix, es garantirà la seguretat jurídica digital amb una nova regulació dels drets i les obligacions dels ciutadans i dels col·lectius obligats a relacionar-se digitalment amb l'Administració de Justícia, incloent-hi un nou règim de protecció de dades adaptat al sector. L'objectiu és promoure l'Estat de Dret en el nou entorn digital.

Al nou marc es desenvoluparan noves eines que donaran suport a la millora de la gestió del servei públic com la intel·ligència artificial o la fe pública digital.