Ruta de navegació

Noves Realitats Socials

El nucli del programa és facilitar als grups més vulnerables les condicions d'accés a la Justícia i assegurar-ne la permanent adaptació del Servei Públic de Justícia a la realitat social. La digitalització millora l'accessibilitat per a la majoria, però la redueix per a la minoria més vulnerable i la societat “analògica”, en especial, la gent gran. Es requereix reforçar per a aquests col·lectius l'atenció presencials a les seus físiques. Altres col·lectius com les persones amb discapacitat física o intel·lectual també requereixen accions específiques a l'accés, el llenguatge o les mesures de suport als processos.

L'altre aspecte del programa és l'ús de les dades per realitzar prospectiva quant als conflictes, compassar la legislació, posar en marxa unitats judicials i poder abastir altres Administracions amb diagnòstics fiables que els permeten definir polítiques preventives.