Camiño de navegación

Accesibilidade á Xustiza

O núcleo do programa é xerar condicións estruturais de acceso ao Servizo Público de Xustiza que cheguen ao conxunto da cidadanía. Isto conseguirase traballando en dúas direccións: arraigando o dereito ao acceso e garantindo que ningunha persoa quede excluída por motivos económicos, de idade ou de xénero e achegando o Servizo desde o punto de vista sociocultural grazas á linguaxe e á formación transversal nas etapas de educación obrigatoria.

A transformación dixital facilita o acceso individual ao Servizo. É posible facer trámites, xestións e declaracións desde dispositivos dixitais, así como obter certificados. En moitas ocasións, isto vai derivar na redución da intermediación dos operadores xurídicos. Estes seguirán desenvolvendo a súa actividade, pero reducirase a atención presencial. Para que o programa sexa efectivo, convén optar por unha linguaxe clara que favoreza a comprensión e a autonomía dos usuarios.