Ruta de navegació

img

Eficiència Organitzativa

El nucli del programa és una transformació organitzativa a través dels Tribunals d'Instància i de l'Oficina Judicial que els doni suport. El model actual d'organització judicial està basat en el jutjat unipersonal tradicional, present ja al segle XIX, i respon a les necessitats d'una societat essencialment agrària, dispersa, poc comunicada i amb grans limitacions de mobilitat, que no té res a veure amb la societat espanyola d'avui. El model de jutjat unipersonal no respon als complexos reptes actuals de l'Administració de Justícia.

Espanya compta amb 3.627 jutjats, cadascun dotat d'un jutge o magistrat, d'un Lletrat de l'Administració de Justícia i d'un número variable de personal, al voltant de vuit, al servei de l'Administració de Justícia. La transformació organitzativa va encaminada a tenir 431 tribunals d'instància (un per partit judicial) en els quals s'agrupen els jutges, LAJs i la resta de cossos al servei de l'Administració de Justícia, de manera que es produeixi una permanent assignació dinàmica de càrregues i una distribució equilibrada d'assumptes i suports. És un esquema organitzatiu similar al de la resta de països de la UE.

Aquesta transformació es pot impulsar gràcies a la introducció de noves eines de gestió processal orientades a la dada, que permeten als equips de les Oficines Judicial connectar-se digitalment, sense haver d'estar físicament a la mateixa seu. Així com l'agregació de dades que aporten valor afegit a la gestió judicial i a la presa de decisions.

La transformació permet ampliar l'Oficina Judicial amb una nova terminal, l'Oficina de Justícia en els municipis. Noves finestres d'entrada al servei públic, des d'on realitzar activitats processals o declarar en juís telemàtics. Una forma de dur la Justícia al món rural. Amb aquesta nova infraestructura és possible donar nous serveis, com ara ser espais de "coworking" o facilitar gestions i informacions d'altres Administracions.